Podczas ponad 20 lat działalności i dynamicznego rozwoju firma RGW Express uzyskała liczne branżowe certyfikaty, prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W tym miejscu z dumą je Państwu prezentujemy. Na stronie znajdą Państwo również pliki do pobrania oraz wzory dokumentów koniecznych do rozpoczęcia efektywnej współpracy. A ponadto ważne informacje, które pomogą Państwu bezstresowo przebrnąć – we współpracy z agencją celną RGW –  przez wszystkie formalności związane z przewozem towarów w ruchu międzynarodowym. Wszelkie kwestie, które pozostaną niejasne, z przyjemnością omówią z Państwem nasi pracownicy.

 

Pokaż:WszystkoCertyfikatyNagrody
 • 1994 – IATA approved cargo agent
  1994 – IATA approved cargo agent
 • 2016 – Turkish Cargo Certificate of Appreciation
  2016 – Turkish Cargo Certificate of Appreciation
 • 2000 – LOT Polish Airlines distinction
  2000 – LOT Polish Airlines distinction
 • 2004 – LOT Polish Airlines distinction
  2004 – LOT Polish Airlines distinction
 • 2006 – LOT Polish Airlines distinction
  2006 – LOT Polish Airlines distinction
 • 2007 – Swiss WorldCargo distinction
  2007 – Swiss WorldCargo distinction
 • 2011 – AEO Authorised Economic Operator
  2011 – AEO Authorised Economic Operator
 • 2011 – Certyfikat Dynamiczna Firma HBI
  2011 – Certyfikat Dynamiczna Firma HBI
 • 2012- status Zarejestrowanego Agenta w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
  2012- status Zarejestrowanego Agenta w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla firm:

Import :

1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.

3. Faktura, musi zawierać takie dane jak:
- numer i data wystawienia
- pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru
- rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe ( w przypadku towarów otrzymywanych bezpłatnie, musi zostać podana ich realna wartość handlowa dla celów celnych).
- określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy (zgodnie z incoterms 2010)

4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli towar podlega specyficznym stawkom celnym lub podatkowym ( np. 8% VAT dla wyrobów medycznych, 0% cła ze względu na przeznaczenie, itp. ).

5. Numer EORI – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego (brak rejestracji firmy w ewidencji EORI uniemożliwia dokonanie zgłoszenia celnego).

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) Urzędu Celnego

Export :

1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.

3. Faktura, musi zawierać takie dane jak:
- numer i data wystawienia
- pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru
- rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe ( w przypadku towarów wysłanych bezpłatnie, musi zostać podana ich realna wartość handlowa dla celów celnych).
- określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy (zgodnie z incoterms 2010)

4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli wysłany towar będzie powracał w stanie nie zmienionym na obszar EU w ciągu trzech lat od daty wysyłki poza obszar EU.

5. Numer EORI – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego.

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych ( PDR ) Urzędu Celnego

7. Oświadczenie ( dotyczące towarów strategicznych ). Oświadczenie jest informacją dla Urzędu Celnego iż wysłany towar nie podlega ograniczeniom w wywozie. Określenie czy towar, który ma zostać wyeksportowany znajduje się na wykazach towarów o znaczeniu strategicznym i wymaga w związku z tym uzyskania zezwolenia na ten eksport – należy do przedsiębiorcy.


Wzór oświadczenia

Ze względu na zmieniające się przepisy w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną: customs@rgw-express.pl .

Powyższe informacje maja charakter ogólny , w przypadku specyficznych rodzajów odprawy celnej – procedury gospodarcze , prosimy o bezpośredni kontakt z agencja celną RGW
customs@rgw-express.pl , tel. 22 50 02 402 lub 405

Wymagania dotyczące dokumentów towarzyszących przesyłce

Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla osób prywatnych:

1. Upoważnienie dla naszej agencji w ORYGINALE (wyslij prośbę o druk)
- powinno być podpisane czytelnie
- skreślenie jednego z punktów od A-G na upoważnieniu oznacza jego charakter SZCZEGÓLNY

2. Kopia z dowodu osobistego ( dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy – O ochronie danych osobowych, zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO)

3. Bagaż wysłany w ślad za podróżnym – kopia biletu, stempel w paszporcie z datą przekroczenia granicy

4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. Prosimy również podać przeznaczenie towaru, materiał z którego jest wykonany. W przypadku gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej.

Faktura musi zawierać:

- numer i datę wystawienia
- pełny adres nadawcy i odbiorcy
- wszystkie pozycje zawarte w przesyłce muszą być wyspecyfikowane z ilością, wartością za sztukę
- walutę i wartość ogółem
- warunki dostawy na podstawie INCOTERMS 2010, brak określonych warunków dostawy bądź nieprawidłowe określenie spowoduje -doliczenie kosztów transportu na podstawie stawek IATA – zwiększy wartość celną towaru.
- jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne – formułę preferencyjną
- kraj pochodzenia

Ze względu na zmienięjace się przepisy w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną: customs@rgw-express.pl